Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-3A

Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-3A mở rộng chức năng của nhiệt kế Fluke. Đầu dò nhiệt độ kiểu K 80PK-3A được thiết kế để đo nhiệt độ của các bề mặt phẳng hoặc hơi lồi, với một điểm tiếp xúc để cho phép tiếp xúc trực tiếp với bề mặt được đo.

Danh mục: ,