Đồng hồ đo điện trở vạn năng Fluke 1587

  • Dải đo cách điện với điện áp 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
  • Dải đo cách điện: 0,01 MΩ đến 2,0 GΩ
  • Độ chính xác: ±(0,9%+2)
  • Làm mịn số đo cách điện (smoothing reading)
  • Chức năng đo tần số 5kHz*
  • Điện dung tối đa 9.999 µF
  • Kiểm tra đi-ốt 6 V
Danh mục: Hãng sản xuất: