Đồng hồ vạn năng Fluke 77 IV

  • Dải đo rộng 1000 V AC/DC
  • Phản ứng trung bình các phép đo AC
  • Độ chính xác 0,3%
  • Đo thông mạch dòng 10A (20A trong 30 giây)
Danh mục: Hãng sản xuất: