Đồng hồ vạn năng KEWMATE KYORITSU 2001A

  • Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2001A sử dụng đo:  DCA,AC/DCV, HZ,Ω-thông mạch
  • Đo điện áp AC/DC : max 600V
  • Đo dòng AC/DC bằng kìm hở đo đến 100A
  • Thiết kế với vỏ chống sốc với chiều cao rơi tự do 1M không vỡ bể