Đồng hồ vạn năng KEWMATE KYORITSU 2012RA

  • Đo cường độ dòng điện AC/DC 120A.
  • Độ phân giải 0,1A.
  • Độ chính xác dòng điện:
  • Đo điện áp: 600.0 V AC/DC
  • Độ chính xác: ± 1.0% (DC) và ± 1.5% (AC)
  • Công nghệ đo chính xác True RMS