Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1020R

  • • Đo điện trở
    • Đo điện áp
    • Đo điện dung
    • Đo tần số
    • Đo dòng 1 chiều AC