Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R

Đo điện thế dòng một chiều DC

  • DC: 6.000 / 60.00 / 600.0 (sai số trong khoảng ± 0.5%, đọc 3 chữ số)
  • DC: 600,0mV (sai số trong khoảng ± 1.5%, đọc +3 chữ số)

Đo điện thế dòng hai chiều AC

  • AC V: 6.000 / 60.00 / 600.0 (sai số trong khoảng ± 1.3%, đọc + 3 chữ số ở khoảng 6/60V) (sai số trong khoảng ± 1%, đọc + 3 chữ số ở tần số 40 – 500Hz)
  • AC mV: 600,0 Mv(sai số trong khoảng 2.0%, đọc + 3 chữ số ở tần số 40 – 500Hz)

Đo cường độ dòng điện 1 chiều

  • Dòng A DC: 6,000 / 10.00A (sai số trong khoảng ± 1.5%, đọc 3 chữ số)