Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1030

AC V : 4/40/400/600V (4 Range auto)

DC V : 400m/4/40/400/600V (5 Range auto)

Dải điện trở Ω  : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ (6 Range auto)