Đồng hồ vạn năng KYORITSU 2012R

Dải đo điện áp:

DCV : 600mV/6/60/600V/±1.0%rdg±3dgt

ACV : 6/60/600V/ ±1.5%rdg±5dgt

Dải đo dòng điện:

DC A : 60/120A / ±2.0%rdg

AC A : 60/120A / ±2.0%rdg (45~65Hz)