Đồng hồ vạn năng Tenmars TM-88

  • Mã SP: Tenmars TM-88
  • Dải đo DCV: 0.1mV~1000V.
  • Dải đo ACV: 1mV~1000V.
  • Dải đo DCA: 0.1µA~10A.
  • Dải đo ACA: 0.1µA~10A.
Danh mục: Hãng sản xuất: