Fluke Tripod 2

Fluke Tripod 2 là phụ kiện lắp đặt một mảnh được thiết kế đặc biệt, nhẹ, nhanh chóng này và dễ dàng gắn vào máy ảnh hồng ngoại Ti125, Ti110, Ti100, Ti95, Ti90, TiR125 hoặc TiR110 của bạn

Danh mục: Hãng sản xuất: