Kiểm tra dòng rò RCD Kyoritsu 5402D (250mA)

  • Mã SP: Kyoritsu 5402D
  • Dãi đo :x1/2 x1,
  • Dòng kiểm tra :   5/10/30/100/300/500mA
  • Thời gian kiểm tra: + 2000ms, 40ms

Kyoritsu 5402D là máy kiểm tra dòng rò, giúp đo đạc chuẩn xác các thông số chạy qua, thực hiện nhanh chóng và được hỗ trợ trên cả 6 thang đo.

Danh mục: Hãng sản xuất: