Kìm đo dòng AC/DC Kyoritsu 8115 (180A)

  • Mã SP: Kyoritsu 8115
  • Dãi đo dòng AC/DC : AC : 0.1 ~ 130Arms, DC : 0 ~ 180A
  • Độ chính xác :
    + ACA : ±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz) và ±2.5%rdg±0.4mV (40~1kHz)
    + DCA : ±1.2%rdg±0.4mV
  • Tín hiệu ra : AC : 10mV/A và DC : 10mV/A
Danh mục: Hãng sản xuất: