Kit testo 440 – Đo nhiệt độ của đường ống trong các hệ thống nhiệt và làm lạnh

  • Đo lưu lượng và nhiệt độ của hệ thống sưởi ấm
  • Đo nhiệt độ trong hệ thống làm lạnh
  • Dễ dàng sử dụng tại các điểm đo xa nhau
  • Bộ nhớ lớn lên đến 7.500 giá trị đo