Kit testo 440 đo nhiệt độ, độ ẩm (Bluetooth)

Kit testo 440 là bộ dụng cụ để thực hiện các phép đo trong kho, phòng lạnh, phòng làm việc, trong ống thông gió, cả trên hệ thống lạnh và bơm nhiệt. Kit testo 440 với đầu dò độ ẩm / nhiệt độ (Bluetooth ®) được cất gọn trong vali

  • Dải đo : -40 đến +150 °C
  • Độ chính xác : ±1,3 °C