Kit testo 440 đo nhiệt độ, độ ẩm (Bluetooth)

  • Dải đo: -40 đến +150 °C
  • Phạm vi độ ẩm: 0 đến 100 %rh
  • Độ chính xác cao
  • Nhà sản xuất: Testo Đức
  • Bảo hành 12 tháng