Kit testo 440 đo vận tốc gió (Bluetooth) (Đầu dò cánh quạt Ø 100 mm)

Kit testo 440 thiết bị đo vận tốc gió tại các cửa thông gió với đầu dò cánh quạt 100 mm (Bluetooth), bao gồm cảm biến nhiệt độ được cất gọn trong vali.

  • Dải đo : -40 đến +150 °C
  • Độ chính xác : ±1,3 °C