Máy ảnh nhiệt testo 868

  • Độ ẩm không khí : 20 đến 80 %RH không ngưng tụ
  • Nhiệt độ lưu trữ : -30 đến +60 °C
  • Nhiệt độ vận hành : -15 đến +50 °C
Danh mục: