Máy ảnh nhiệt testo 872

  • Nhiệt độ bảo quản-30 đến +60 ° C 
  • Nhiệt độ hoạt động-15 đến +50 ° C