Máy cân bằng laser 3 điểm Fluke 3PR

Máy cân bằng laser Fluke 3PR với khả năng đo cân bằng chính xác cao, phạm vi đo cân bằng  ≤6°. Máy cân bằng laser 3 điểm Fluke 3PR đo chính xác ở khoảng cách từ 6mm tới 30m với sai số cực thấp ≤6 mm. Lý tưởng cho công tác thi công công trình nhà, cầu.