Máy chụp ảnh nhiệt Fluke Ti450

Camera nhiệt Fluke TiS65 cung cấp tất cả các khả năng của TiS60 cộng với lấy nét thủ công để cho phép bạn chụp ảnh gần 0,15m (6in).