Máy đếm hạt bụi Fluke 985

Máy đếm hạt bụi Fluke 985 là lựa chọn ưu tiên cho các chuyên gia HVAC và IAQ. Từ thử nghiệm bộ lọc đến điều tra IAQ,