Máy đo áp suất testo 512 (0 đến 2 hPa)

  • Dải đo : 0 đến +2 hPa
    +2 đến +17.5 m/s
  • Độ chính xác: 0.5 % Fs
  • Độ phân giải: 0.001 hPa, 0.1 m/s
Danh mục: