Máy đo áp suất testo 521-1

  • Nhiệt độ lưu trữ : -20 đến +60 °C
  • Khối lượng : 1200 g
  • Kích thước : 220 x 125 x 70 mm
  • Nhiệt độ vận hành : -20 đến +50 °C
Danh mục: Hãng sản xuất: