Máy đo áp suất tuyệt đối Testo 511

  • Nhiệt độ vận hành : 0 đến +50 °C
  • Nhiệt độ lưu trữ-40 đến +70 °C
  • Khối lượng : 90 g (gồm pin và nắp bảo vệ)
Danh mục: Hãng sản xuất: