Máy đo bức xạ và cường độ sóng vô tuyến RF Tenmars TM-93

  • Mã SP: Tenmars TM-93
  • Ghi dữ liệu
  • Data hold.
  • Hiển thị bargraph.
  • Thời gian cập nhật: 6 giây
Danh mục: , Hãng sản xuất: