Máy đo chất lượng không khí Fluke 975 (nhiệt độ độ ẩm, CO, CO2)

Máy đo chất lượng không khí Fluke 975 có thể đồng thời đo, ghi và hiển thị độ ẩm nhiệt độ, CO2 và CO trên màn hình LCD có đèn nền sáng. Các phép đo lưu lượng và tốc độ không khí một chạm có thể được thực hiện với đầu dò có sẵn đi kèm với tùy chọn bộ vận tốc 975V.

Danh mục: