Máy đo chất lượng không khí Fluke 975V với đầu đo lưu lượng

Máy đo chất lượng không khí Fluke 975V có thể đồng thời đo, ghi và hiển thị độ ẩm nhiệt độ, CO2 và CO trên màn hình LCD có đèn nền sáng. Máy có đi kèm đầu dò đo lưu lượng không khí

Danh mục: