Máy đo chênh áp testo 510 Set

  • Màn hình hiển thị bằng đơn vị Pascal trong toàn bộ dải đo
  • Độ chính xác: ±0.03 hPa (0 đến 0.30 hPa)
  • Bù nhiệt
Danh mục: