Thiết bị đo khí CO/CO₂ môi trường xung quanh testo 315-3

  • Dải đo: -10 đến +60 °C
  • Độ chính xác: ±0,5 °C (±1 chữ số)
  • Độ phân giải: 0,1 °C
Danh mục: