Máy đo cường độ âm thanh Fluke 945

Máy đo độ ồn Fluke 945 với khả năng đo cường độ âm thanh ở mức decibel từ 30 đến 130 dB với trọng số A và 35 đến 130 dB với trọng số C. Máy đo cường độ âm thanh Fluke 945 giúp kiểm soát tình trạng ô nhiễm âm thanh một cách toàn diện.