Máy đo điện áp xoay chiều không dây Fluke V3000 FC

Fluke V3000 FC là modu ghép nối không dây với Fluke Connect được sử dụng để đo điện áp. Máy đo điện áp xoay chiều không dây Fluke V3000 FC được sử dụng để đo lường trên các hệ thống điện ba pha như một công cụ độc lập.