Máy đo điện trở cách điện Fluke 1507

  • Phạm vi đo điện trở cách điện từ 0,01 MΩ đến 2,0 GΩ
  • Phát hiện quá áp khi kiểm tra cách điện mà điện áp > 30 V
  • Bao gồm tự động xả điện áp để bảo vệ người dùng
  • Đo điện áp AC / DC từ 0,1 V đến 600 V và điện trở đất từ 0,01 đến 20,00 kΩ
  • Đo thông mạch với điện trở thấp (200 mA)
  • Kết nối đầu dò từ xa để kiểm tra bài lặp lại