Máy đo điện trở cách điện Tenmars YF-509

  • Mã SP: Tenmars YF-509
  • Đo độ dẫn điện kháng cách điện cao: 0.1MΩ đến 2000MΩ
    250V: 0.1MΩ đến 200MΩ.
    500V: 0.1MΩ đến 200MΩ.
    1000V: 1MΩ đến 2000MΩ.
  • Đo các điện áp từ 0 đến 750V và điện áp DC 0V đến 1000V.