Máy đo độ ẩm cho gỗ PCE-WP24

Phạm vi đo độ ẩm
– Gỗ: 4% … 60%
– Vật liệu xây dựng: 0% … 10%
Độ phân giải: 0,1%
Độ chính xác: ± 0,7%