Máy đo độ ẩm nhiệt độ Fluke 971

Fluke 971 là có hiệu quả rất lớn đối với bảo trì cơ sở và kỹ thuật viên tiện ích, nhà thầu dịch vụ HVAC và các chuyên gia đánh giá chất lượng không khí trong nhà (IAQ).