Máy đo độ bóng Horiba IG-320

  • Góc đo tiêu chuẩn 60 °
  • Khoảng đo 0-100 khoảng hiển thị 0-200
  • Kết quả đo chính xác với độ lặp lại +/- 0,5 % trên toàn dải đo
  • Quá trình đo cho kết quả không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường bên ngoài
  • Lấy trung bình đến 99 điểm dữ liệu
  • Xem các dữ liệu được lưu trữ trên màn hình hiển thị
  • Vận hành thiết bị dễ dàng với 1 nốt bấm