Máy đo độ bóng Horiba IG-331

  • Góc quang học 60° và 20°, khoảng đo 0.1-100.0/0.1 độ bóng
  • Phép đo hiệu suất cao, chính xác
  • Có thể lựa chọn góc đo 60 hoặc 20 độ
  • Sử dụng linh hoạt với đầu dò tách biệt
  • Hiệu chuẩn dễ dàng với 1 phím chạm, máy tự động hiệu chuẩn
  • Tự động báo quá ngưỡng đo
  • Tự động báo tình trạng pin