Máy đo độ bóng Horiba IG-340

  • Góc đo tiêu chuẩn 60 °
  • Khoảng đo 0-100, khoảng hiển thị 0-200
  • Cách tính trung bình
  • Bộ nhớ lưu trữ 200 phép đo, bao gồm thời gian và giá trị phép đo