Máy đo độ bóng Horiba IG-410

  • Chế độ đo 60 độ
  • Diện tích đo Hình ô van 3 x 6 mm
  • Nguồn sáng (tuổi thọ) LED (không hạn định)
  • Đầu dò SPD (Silicon Photodiode)

+ Hiệu chuẩn tự động

+ Tự động tắt nguồn

+ Hiển thị quá giới hạn

+ Giữ màn hình hiển thị