Máy đo độ rung ACO 3116

Dải đo rung:

– Gia tốc (ACC): 0.02 ÷ 200m/s² RMS

– Vận tốc (VEL): 0.02 ÷ 200mm/s RMS

– Độ dịch chuyển (DISP): 2 ÷ 2000μm EQp-p

Dải đo tần số:

– Gia tốc (ACC): 3Hz ÷ 10kHz

– Vận tốc (VEL): 10Hz ÷ 1kHz(Phù hợp với JIS B0907-1989)

– Độ dịch chuyển (DISP): 10Hz ÷ 400Hz

Danh mục: