Máy đo độ rung HUATEC 6400

  • Thông số đo: tốc độ
  • Giải đo tốc độ:0.01mm/s-199.9mm/s(RMS)
  • Tần số làm việc:10Hz~1kHz
  • Cấp chính xác: ±5%
  • Hiển thi: 31/2 digits LCD
Danh mục: