Máy đo ghi nhiệt độ độ ẩm testo 160 TH

  • Nhiệt độ bảo quản: -55 đến +70 °C
  • Trọng lượng: 44 g
  • Kích thước: 44 x 12 x 97 mm