Máy đo hoạt độ nước Novasina LabMaster-Aw

  • Độ chính xác: ± 0.003 aw
  • Độ lặp lại: ± 0.002 aw
  • Độ phân giải: 0.001 aw / 0.10C