Máy đo hoạt độ nước Novasina LabTouch-aw

  • Nguồn điện cung cấp: 5 DVC,10W
  • Màn hình hiển thị: LCD 4.3 inch
  • Kích thước máy: 300 * 200 * 105 mm
  • Khối lượng máy: 2.8 Kg