Máy đo khí thải testo 320

  • Nguồn Pin: 3,7 V / 2400 mAh
  • Bộ nhớ : 500 giá trị đo
  • Nhiệt độ bảo quản : -20 đến + 50 °C