Máy đo nhiệt độ độ ẩm điểm sương AZ8706

  • Phạm vi nhiệt độ: -20 ~ 50 ℃
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0,1 ℃, 0,1 ℉
  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,6 ℃
  • Phạm vi độ ẩm: 0,1 ~ 99,9% RH
  • Độ ẩm phân giải: 0,1% RH
Danh mục: Hãng sản xuất: