Máy đo nhiệt độ độ ẩm không khí testo 605i

  • Dải nhiệt độ: -20 đến +60 °C
  • Dải độ ẩm: 0 đến100 %rH
  • Sai số nhiệt độ: ±0,8 °C
  • Sai số độ ẩm: 1,8 %rH
  • Nhà sản xuất: Testo Đức
  • Model: 605i