Máy đo ghi nhiệt độ, độ ẩm testo Saveris 2-H2

  • Nhiệt độ bảo quản: -40 đến +70 ° C
  • Trọng lượng: 240 g
  • Kích thước: 95 x 75 x 30.5 mm
  • Nhiệt độ hoạt động: -30 đến +50 ° C