Máy đo nhiệt độ mini Testo với nhiệt độ lên tới 250 °C

Dải đo: -50 đến +250 °C

Độ chính xác: ±1 °C (-10 đến +99,9 °C)

±2 % giá trị đo (+100 đến +199,9 °C)

±3 % giá trị đo (+200 đến +250 °C)

Độ phân giải: 0,1 °C (-19,9 đến +199,9 °C)1,0 °C (Dải đo còn lại)